Recenzije muzičkih izdanja

ExpanziUM produkcija pokrenula je novi blog-Recenzije Muzičkih Izdanja koji možete pratiti na adresi
www.rezovi.blogspot.com
Izdanja kritikuju i ocenjuju :Aleksandar Alek Jovanović,Nikola Zornić i Dokoni Bloger.